Ermənilər işğal altında olan ərazidə yanğın törədib
Ermәnistanistan Silahlı Qüvvələri işğal altında olan Ağdam rayonunda yanğın törədib.

APA-nın Qarabağ bürosunun xәbәrinә görә, yanğın rayonun Bayramlar kәndinin әrazisində meyda çıxıb.

Kәndin yaxılığında müşahidә olunan alov daha sonra daha geniş әraziyә yayılıb. Otlaq vә әkin sahәlәridә müşahidә olunan tüstü rayonun cәbhәyanı kәndlәrindәn görünməkdədir.