İnvestisiya
AZ2002025461 nömrəli istiqraz
  • İllik faiz dərəcəsi: 15%
  • Faiz ödəniş dövrü: 30 gündən bir
  • Tədavül müddəti: 26.08.2028
12.09.2023 cü il tarixində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi bankında Qiymətli Kağızların Dövlət Reyestrində qeydiyyatdan keçən tədavül müddəti 1800 təqvim günü, nominal dəyəri 1,000 manat olan 500 ədəd faizli, təmin edilməmiş sənədsiz, adlı.
AZ2001025462 nömrəli istiqraz
  • İllik faiz dərəcəsi: 15%
  • Faiz ödəniş dövrü: 30 gündən bir
  • Tədavül müddəti: 30.05.2028
08.05.2023 cü il tarixində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi bankında Qiymətli Kağızların Dövlət Reyestrində qeydiyyatdan keçən tədavül müddəti 1800 təqvim günü, nominal dəyəri 1,000 manat olan 500 ədəd faizli, təmin edilməmiş sənədsiz, adlı.